WŁADCZYNIE 1200

Zofia Turyńska

Urodziła się 30.III.1224 r. w Creuzburgu. Była drugim dzieckiem hrabiny Elżbiety z Turyngii i Ludwika IV, hrabiego Turyngii. Po 1231 r. Zofia wyszła za mąż za Henryka II, księcia Brabancji. Z tego związku pochodzili Henryk (przyszły hrabia Hesji) i Elżbieta. W 1241 r. zmarł brat Zofii Hermann II, hrabia Turyngii i Hesji. Władzę po nim objął ich stryj, Henryk Raspe. Ten z kolei umarł w 1247 r. Wtedy Zofia zgłosiła pretensje do Turyngii i Hesji w imieniu swojego syna. Sama ogłosiła się w 1247 r. panią Hesji. W 1248 r. zmarł mąż Zofii. Ona sama w tym samym roku sprawowała władzę w Brabancji jako regentka w imieniu syna. Zdobyła poparcie szlachty heskiej, zabezpieczyła swą pozycję jako pani Hesji i Turyngii. Dzięki temu jej syn mógł je dziedziczyć. W 1250 r. podpisała pokój ze swym kuzynem Henrykiem, który mianował siebie hrabią Hesji. W latach 1250-1260 była tam regentką w imieniu swojego syna. W 1259 r. wojna o sukcesję turyńską i heską rozpoczęła się od nowa. Zofia i jej sojusznicy przegrali w Turyngii, ale w Hesji utrzymali prawo jej syna do władzy (Henryk I został hrabią Hesji w 1292 r.). Zofia Turyńska zmarła 29.V.1275 r. Pochowano ją w klasztorze cysterskim w Villers-la-Ville w Brabancji.