GUBERNATORKI 1500
WŁADCZYNIE 1500

Zofia Pomorzańska

Urodziła się w 1498 r. w Szczecinie. Była najstarszą córką księcia Pomorza Bogusława X Wielkiego i Anny Jagiellonki. 09.X.1518 r. została żoną króla Danii i księcia Szlezwika-Holsztynu Fryderyka I. Z tego związku pochodzili: Jan, Elżbieta, Adolf, Anna, Dorota i Fryderyk. 13.VIII.1525 r. w Kopenhadze Zofia została ukoronowana na królową Danii. W latach 1523-1568 była królewskim szeryfem w hrabstwach Lolland, Falster, Nykøbing (z dwoma posiadłościami w Falster?) w Danii. W tym samym czasie była panią administracyjnych jednostek Kiel i Plön w Szlezwiku-Holsztynie. Duńskie hrabstwa były jej posagiem (Livgeding). Królowa Zofia zmarła 13.V.1568 r. w Szlezwiku.