GUBERNATORKI 1921-1980

Zofia Grzebisz-Nowicka

Urodziła się 15.V.1938 r. w miejscowości Pieńki Wyczólskie. Jest córką rolników Piotra Grzebisza i Stefanii z domu Bareja. W 1964 r. ukończyła Wydział Ekonomiczno-Rolniczy w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. 

1957-1960 powiatowy instruktor ds. kół gospodyń wiejskich, a następnie wiceprezes Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Łosicach,
1960-1964 przewodnicząca Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Łosicach,
1961-1969 i 1980-1985 posłanka na Sejm z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) [w 1961 r. była najmłodszym posłem na świecie],
1964-1969 sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Warszawie,
1969-74 kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Centralnego (KC) PZPR,
1975-1976 sekretarz Rolny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach,
1976-1979 wojewoda siedlecki - pierwszą w historii Polski kobieta na takim stanowisku,
po VIII.1980 r. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach,
1980-1993 I wiceprezes i I wiceprzewodnicząca Rady Krajowej KGW (Kół Gospodyń Wiejskich?), Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
1992-1999 członkini Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP),
1993-2001 i 2001-2005 r. posłanka na Sejm z ramienia SDRP i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD),
1980 (1998?)-2000 I wiceprezes i I wiceprzewodnicząca Rady Krajowej KGW KZRK i OR,
1999- członkini SLD,
2000- członkini Rady Krajowej SLD,
2004 r. członkini Parlamentu Europejskiego.

Jej mężem jest Janusz Nowicki, były nauczyciel i dyrektor wydawnictwa. Mają dwoje dzieci: Mirosława i Małgorzatę.