WŁADCZYNIE 1000-1100

Zofia

Urodziła się ok. 1004 r. lub w 1018 r. jako córka Fryderyka II, księcia Górnej Lotaryngii i hrabiego Baru, oraz Matyldy Szwabskiej. W 1033 r. zmarł bezdzietnie jej brat Fryderyk III. Hrabstwo Baru przeszło w jej ręce. Rządziła nim w latach 1033-1093. Przed 1045 r. wyszła za mąż za Ludwika de Mousson, hrabiego Montbéliard. Rządzili razem do jego śmierci w 1071 lub 1073 r. Z tego związku pochodzili: Thierry II (przyszły hrabia Bar-Montbéliard), Bruno, Ludwik, Fryderyk (przyszły markiz Suzy), Zofia, Beatrice i Matylda. Hrabina Zofia zmarła 21.I lub 21.VI.1093 r.