SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001- 

Zisiwe Nosimo Beauty Balindlela

Urodziła się 28.XI.1949 r. w Hermanus w prowincji Przylądkowej Zachodniej. Potem jej rodzina została zmuszona do przeprowadzki do Middledrift w prowincji Przylądkowej Wschodniej.

Edukacja:

Junior Secondary Teacher's Diploma (dyplom nauczycielski) w Lovedale Teachers College,
1976 bakalaureat na Uniwersytecie Fort Hare,
1979 magisterium z nauczania
we wczesnym dzieciństwie (Early Childhood Education) w University Teachers College w Columbii,
VII.1992 ukończyła 4-miesięczny kurs edukacji na odległość w Instytucie Edukacji na Uniwersytecie Londyńskim,
2002 doktorat honorowy na Uniwersytecie Fort Hare.

Kariera:

1973-1974 nauczycielka w Szkole Średniej Gasela,
1975-1977 nauczycielka w Lovedale Teacher's College,
1981-1982 założycielka i dyrektorka Centrum Wczesnego Nauczania,
1982-1983 wykładowczyni psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie Fort Hare,
1984
wykładowczyni w Cape College Teacher's Education,
1985-1987 wykładowczyni w Departamencie Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie Transkei,
1990-1991 regionalna przewodnicząca Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) w
prowincji Przylądkowej Wschodniej,
1988-1991 dyrektorka Junior Primary Department w Dr WB Rubusana College of Education,
1991-1994 pracowała w Departamencie Podstawowej Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Fort Hare,
1994-1998 minister edukacji i kultury w rządzie
prowincji Przylądkowej Wschodniej,
1999-26.IV.2004
minister sportu, rekreacji, sztuki i kultury w rządzie prowincji Przylądkowej Wschodniej,
26.IV.2004-31.VII.2008 pierwsza kobieta-premier prowincji Przylądkowej Wschodniej.

W latach 80-ych zaangażowała się w działalność anty-apartheidowskiego Zjednoczonego Frontu Demokratycznego. Z tego powodu co najmniej dwa razy zwalniano ją z pracy. Po założeniu ANC pani Balindlela została pierwszą przewodniczącą Ligi Kobiet ANC w prowincji Przylądkowej Wschodniej oraz zasiadła w regionalnych władzach partii. W 1998 r. została usunięta z urzędu ministra edukacji i kultury z powodu niewykonywania poleceń. Została wtedy szeregową członkinią parlamentu prowincji Przylądkowej Wschodniej. Pani Balindlela jest mężatką. Należy zaznaczyć, że po wyborach parlamentarnych z kwietnia 2004 r. kobiety zostały premierami 5 prowincji (spośród 9).