KOBIETY-PREMIERZY
WŁADCZYNIE 2000
WICEPREMIERZY 2001-10

MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Zinaida Grecianîi

Urodziła się 07.II.1956 r. w regionie tomskim na Syberii w Rosji w rodzinie deportowanych Mołdawian i w 1968 r. przeprowadziła się do Mołdawii. Inne źródła wspominają, że miejscem jej urodzenia była wioska Cotiujeni w dystrykcie Briceni. Należy do Partii Komunistów Mołdawii (PKM). Ukończyła Technikum Finansowe i Ekonomiczne (Financial and Economic College) w Kiszyniowie oraz Wydział Finansowo-Ekonomiczny na Państwowym Uniwersytecie Mołdawii. W latach 1974–1991 była główną księgową, główną inspektorką, główną inspektorką-rewizorką i szefową wydziału budżetowego w Departamencie Finansowym w Briceni. Szefowała temuż wydziałowi budżetowemu w latach 1991-1994. W tym czasie była także jego wiceszefową, wiceszefową Departamentu Finansowego w Briceni, tymczasową wiceszefową Komitetu Wykonawczego w Briceni oraz tymczasową szefową Departamentu Finansowo-Gospodarczego. W okresie 1994-1996 pełniła funkcje wiceszefowej Głównego Departamentu ds. projektów budżetowych i analiz oraz szefowej sekcji budżetów lokalnych w Departamencie Budżetu w Ministerstwie Finansów. Od 1996 do 2000 r. kierowała Głównym Departamentem ds. projektów budżetowych i analiz oraz była dyrektorką w Departamencie Budżetu w Ministerstwie Finansów. W okresie I.2000-IX.2001 piastowała stanowisko wiceministra finansów. Pierwszą wiceminister finansów była od IX.2001 do 08.II.2002 r. Stanowisko tymczasowej minister finansów pełniła w okresie 08-26.II.2002. Od 26.II.2002 r. do 12.X.2005 r. stała na czele Ministerstwa Finansów jako jego "pełnoprawna" szefowa. 10.X.2005 r. objęła stanowisko pierwszej wicepremier ds. makroekonomicznych. Grecianîi współprzewodniczyła Mołdawsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji w sprawie Handlu i Współpracy Ekonomicznej. Prowadziła również negocjacje z Rosją na temat dostaw gazu ziemnego do Mołdawii oraz eksportu mołdawskiego wina na rynek rosyjski. W 2005 r. bez powodzenia ubiegała się o stanowisko burmistrzyni Kiszyniowa z ramienia PKM. Zdobyła najwięcej głosów, ale wybory unieważniono z powodu zbyt niskiej frekwencji. Funkcję pierwszej zastępczyni szefa rządu piastowała do 31.III.2008 r., kiedy to została pierwszą w historii Mołdawii kobietą-premierem. W jej 19-osobowym rządzie (włączając ją samą) jest 6 kobiet - to rekord w dziejach Mołdawii. 20.V.2009 r. (I tura) i 03.VI.2009 (II tura) była kandydatką na prezydenta Mołdawii. Za każdym razem zdobywała 60 głosów w parlamencie (do zwycięstwa potrzebowała jeszcze jednego). 14.IX.2009 r., po kolejnych wyborach parlamentarnych, ustąpiła ze stanowiska szefowej rządu. Wybrała pracę w parlamencie. Pani premier jest mężatką i matką dwojga dzieci. Odznaczono ją Orderem Republiki - najwyższym odznaczeniem państwowym.