WŁADCZYNIE 500-750

Zhangsun (600-636)

Pochodziła z Luoyang. Była córką dowódcy straży cesarskiej, Zhangsuna Chenga. Jako nastolatka, w 618 r., wyszła za mąż za księcia Li Shimina (599-649), który później został cesarzem Taizongiem z dynastii Tang. Cesarzową została w 626 r., kiedy ten ostatni wstąpił na tron. Była znakomicie wykształconą i skromną osobą. Do swej śmierci w 636 r. zdobyła wielki wpływ na cesarza i politykę państwa.