KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2000-2010 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Zainab Hawa Bangura

Urodziła się 18.XII.1959 r. w wiosce Yonibana w dystrykcie Tonkolili w Prowincji Północnej (Sierra Leone) jako Zainab Sesay. Pochodzi z plemienia Temne. Uczęszczała do Mathora Secondary School koło Magburaka i Annie Walsh School w Freetown. W 1979 r. została bakałarzem nauk w Fourah Bay College w Sierra Leone. Aby zakończyć swą edukację w 1983 r. zaczęła pracę w Narodowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym jako asystent menedżera. W 1988 r. zdobyła dyplom z studiów ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii, a w 1989 r. - z zarządzania ubezpieczeniami. Dzięki temu mogła zostać zatrudniona jako partner w Chartered Insurance Institute w Wielkiej Brytanii (w 1991 r.). Po 30-ce była wiceprezeską jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w swym kraju.

W owym czasie wojna domowa w Sierra Leone (trwająca w latach 1991-2002) pochłonęła 30 000 istnień ludzkich. W 1994 r. założyła organizację Kobiety Zorganizowane na rzecz Moralnego Oświecenia Narodu (W.O.M.E.N). W tym czasie krajem rządziła wojskowa Tymczasowa Rządząca Rada Narodowa, , na czele której stał Valentine Esegragbo Melvine Strasser. W.O.M.E.N była pierwszą niepartyjną polityczną organizacją kobiecą w kraju i odegrała wiodącą rolę w kampanii przeciwko juncie wojskowej, a także podczas wyborów parlamentarnych (pierwszych wolnych i demokratycznych od 30 lat) w 1996 r. Miała także duży udział w podpisaniu traktatu pokojowego w tym samym roku. Oprócz tego organizacja kierowana przez Zainab nauczała kobiety w całym kraju o ich prawach i obowiązkach obywatelskich. W 1995 r. wystąpiła z W.O.M.E.N i współzałożyła Kampanię na rzecz Dobrych Rządów (CGG). Organizowała ona m.in. prodemokratyczne protesty tysięcy kobiet na ulicach, które skierowane były przeciwko uzbrojonym żołnierzom. CGG jest największą organizacją pozarządową w Sierra Leone działającą na rzecz praw człowieka, rządów prawa, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pani Bangura ostro protestowała w trakcie wojny domowej przeciw okrucieństwom dokonywanym na ludności cywilnej przez Zjednoczony Front Rewolucyjny (RUF). Kilka razy próbowano ją zabić z tego powodu. Głośno mówiła także o korupcji w cywilnym rządzie prezydenta Ahmada Tejana Kabbaha. W 1996 r. doprowadziła do zorganizowania w kraju pierwszych od 25. lat demokratycznych wyborów. W latach 2000-2002 zasiadała w zarządzie Instytutu Społeczeństwa Otwartego w Afryce Zachodniej w Senegalu. 

Wystąpiła z tej CGG, aby przygotować swą kampanię prezydencką. W I.2002 r. założyła partię Ruch na rzecz Postępu, z ramienia której miała się ubiegać o prezydenturę kraju. Na swą ewentualną wiceprezydent wybrała Deborę Salaam. Po raz pierwszy w historii kraju 2 kobiety ubiegały się o 2 najwyższe urzędy w państwie. W wyborach z 14.V.2002 r. zajęły 7 miejsce z 0.55% głosów. Ta porażka nie załamała Zainab, ponieważ jej partia zdobywa coraz większe uznanie w kraju. Jej ugrupowanie działa na rzecz polepszenia sytuacji kobiet, młodzieży i niepełnosprawnych. Potem pracowała jako konsultantka dla Wysokiej Komisji ONZ ds. Uchodźców oraz dla Inicjatywy Społeczeństwa Otwartego. Od 2002 do 2006 r. była dyrektorką wykonawczą w Grupie Odpowiedzialności Narodowej w Sierra Leone. Jej zadaniem była walka z korupcją oraz działanie na rzecz transparentności i odpowiedzialności w rządzeniu. 08.III.2006 r. Zainab Hawa Bangura rozpoczęła pracę jako dyrektorka Urzędu ds. Obywatelskich w Misji ONZ w Liberii (UNMIL). Blisko współpracowała z prezydent Ellen Johnson-Sirleaf i jej rządem nad odbudową tego kraju. 08.X.2007 r. prezydent Ernest Bai Koroma desygnował ją na ministra spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej. Na tym stanowisku została zaprzysiężona 22.X.2007 r. 04.XII.2010 r. została ministrem zdrowia. Mężem pani Bangura jest Shekie Bangura. Mają syna. Pani Bangura jest muzułmanką. Należy do Kongresu Powszechnego.