WŁADCZYNIE 500-750

Zac-Kuk

Jej pradziadkiem był Kanal-Ikal, a ojcem - Aj Ne' ohe (Pacal I), władca B'aakal [dziś znane jako Palenque], jednego z państw Majów. Prawdopodobnie nie miał on synów i dlatego jego następczynią została córka. Zac-Kuk wstąpiła na tron 22.X.612 r. i rządziła samodzielnie do 29.VII.615 r. Wtedy to władzę objął jej syn Pacal II Wielki. Za jego panowania do końca swoich dni miała znaczny wpływ na sprawy państwa. Zmarła 12.IX.640 r.