MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Yvette Cooper

Urodziła się 20.III.1969 r. w Iverness jako córka Tony'ego Coopera, byłego przewodniczącego British Nuclear Industry Forum. Kształciła się w Eggar's School, Alton College oraz w Balliol College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na tym ostatnim uzyskała bakalaureat z politologii, filozofii i ekonomii. W 1991 r., po uzyskaniu stypendium Kennedy'ego, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Harvarda w USA. Ukończyła je z tytułem magistra ekonomii.

W 1990 r. została doradczynią ekonomiczną Johna Smitha, Kanclerza Skarbu w gabinecie cieni. W 1992 r. pracowała przy kampanii prezydenckiej Billa Clintona. W tym samym roku objęła funkcję doradczyni nowego Kanclerza Skarbu w gabinecie cieni, Gordona Browna. W 1994 r. zaczęła pracować w Centre for Economic Performance. Rok później została ekonomiczną korespondentką "The Independent". Pracowała tam do 1997 r.

Od 01.V.1997 r. zasiada w Izbie Gmin z ramienia Partii Pracy. Dwa lata później została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. W 2003 r. zatrudniono ją w Urzędzie Wicepremiera. Po wyborach w 2005 r. objęła tam stanowisko ministra stanu. 28.VI.2007 r. została ministrem stanu ds. budownictwa i planowania z prawem uczestniczenia w posiedzeniach ścisłego gabinetu. 24.I.2008 r. została członkinią gabinetu jako naczelny sekretarz skarbu. Ten urząd ministerialny powstał w 1961 r. Zajmuje się negocjacjami budżetowymi, sektorem świadczeń publicznych oraz polityką walutową rządu. Choć nie ma własnego ministerstwa - jest drugą po kanclerzu skarbu osobą w resorcie finansów - jest członkiem gabinetu i uczestniczy w jego pracach na prawach równych ministrom. 05.VI.2009 r. pani Cooper objęła stanowisko sekretarza stanu ds. pracy i emerytur.

Mężem pani Cooper od 10.I.1998 r. jest Ed Balls, inny polityk Partii Pracy. Mają troje dzieci: Ellie, Joe'ego i Maddy.