WŁADCZYNIE 1-500

Yu Wenjun (297-328)

Jej ojciec Yu Chen był gubernatorem Komandorii Kuaiji, a następnie członkiem personelu księcia Sima Rui. Została wydana za mąż za księcia Sima Shao, syna Sima Rui. Jej brat Yu Liang został jednym z najbliższych doradców swego szwagra. W 317 r. Sima Rui mianował siebie cesarzem Yuan Ti, a Yu Wenjun została mianowana królewską księżniczką. W 323 r. na tron wstąpił jej mąż jako cesarz Ming Ti z dynastii wschodniej Czin, a ona została cesarzową. Urodziła dwóch synów: Sima Yana i Sima Yue. Ming Ti zmarł w 325 r. i następnym władcą Chin został czteroletni wówczas Sima Yan jako cesarz Czeng Ti. Regencję w jego imieniu sprawowała matka do swej śmierci w 328 r.