MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Yoriko Kawaguchi

Urodziła się 14.I.1941 r. w Tokio.

III.1965 - ukończyła stosunki międzynarodowe (stopień bakałarza) na uniwersytecie w Tokio,
IV.1965 - rozpoczęła pracę w Ministerstwie Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI),
VI.1972 - ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Yale,
VI.1976 - pracuje w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju,
II.1990 - dyrektor generalna Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MITI,
VIII.1990 - minister w ambasadzie Japonii w USA,
VI.1992 zastępczyni dyrektora generalnego ds. środowiska globalnego w MITI,
IX.1993 - managing director w Suntory Ltd.,
VII.2000 - minister stanu i dyrektor generalna Agencji Środowiska,
I.2001-01.II.2002 minister ochrony środowiska,
01.II.2002-27.IX.2004 minister spraw zagranicznych,
27.IX.2004-? doradczyni ministra spraw zagranicznych,
VII.2008- współprzewodnicząca Międzynarodowej Komisji ds. Nuklearnej Nieproliferacji i Rozbrojenia.

Była drugą w historii Japonii, po Makiko Tanace, kobietą na czele ministerstwa spraw zagranicznych. Urząd ten na pewno miała objąć kobieta, bowiem premier Koizumi, zanim powierzył jej to stanowisko, objęcie go proponował pani Sadako Ogacie, która pełniła funkcję Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców; ta jednak zdecydowanie odmówiła. Te trzy kobiety łączy jedno: wszystkie cieszą się w Japonii wielką popularnością. Yoriko Kawaguchi, w przeciwieństwie do większości ministrów, nie jest i nigdy nie była deputowaną do parlamentu, a jej doświadczenie w polityce jest raczej niewielkie. Ma za to ogromną praktykę w sferze handlu i przemysłu. Właśnie w ministerstwie handlu międzynarodowego i przemysłu zaczynała, w 1965 roku, karierę zawodową. Pracowała też w Banku Światowym, w ambasadzie japońskiej w Waszyngtonie, w produkującej alkohole firmie Suntory (jako dyrektor generalny). W lipcu 2000 roku została szefem rządowej Agencji Ochrony Środowiska, przekształconej później w ministerstwo. Skończyła studia na uniwersytetach w Tokio i Yale; mówi biegle po angielsku, co w Japonii wcale nie jest częste. Jest mężatką, ma córkę i syna.