WŁADCZYNIE 1000-1100

Yang Zhanghui (983-po 1059)

Urodziła się w Chengdu w prowincji Syczuan. Jej ojciec i dziadek sprawowali urzędy w armii. W 996 r. weszła w skład dworu przyszłego cesarza Czen Tsunga. Ten w owym czasie był zauroczony jej krajanką, Liu Zhangxian Mingxiao. Obie panie zaprzyjaźniły się. Wraz z wzrostem pozycji dwprskiej przyjaciółki rosła także ranga Yang. W 1014 r., dzięki zabiegom Liu, cesarz mianował ją "defei" (faktyczną małżonką). Została jego drugą małżonką. W 1007 r. po smierci cesarzowej Gao, cesarz chciał mianować Liu na jej miejsce. W 1010 r., Li, jedna z dam pałacowych urodziła cesarzowi syna. Liu uznała dziecko za swoje i 1012 r. została mianowana cesarzową jako matka następcy tronu. W 1020 r., dwa lata przed śmiercią Czen Tsunga, cesarzowa Liu została prawdziwą władczynią Chin. Powodem była choroba psychiczna cesarza. Czen Tsung zmarł w 1022 r. i regencję w imieniu nowego władcy, Żen Tsunga, sprawowała Liu. Regentka stworzyła dla swej przyjaciółki specjalny urząd "huang taifei" (Najwyższej Małżonki). Zażądała, aby to właśnie Yang zastąpiła ją na stanowisku regentki Chin. Liu zmarła w 1033 r. 23-letni cesarz Żen Tsung nie życzył sobie kontynuacji rządów regencyjnych w jego imieniu. Mianował Yang cesarzową-wdową, ale nie dzielił się z nią władzą. Mimo tego w 1059 r. namówiła cesarza aby swym następcą uczynił syna kuzyna, przyszłego cesarza Jing Tsunga.