WŁADCZYNIE 1250

Yang-shi

Urodziła się w 1244 r. jako córka znanego poety Yanga Zana. Do pałacu dostała się po raz pierwszy jako "meiren" (piękna). W 1267 r. zaszła w ciążę z cesarzem Tu Tsungiem z dynastii południowych Sung. Ich synem był przyszły cesarz Tuan Tsung. Po śmierci Tu Tsunga w 1274 r. cesarzem został syn jego i głównej małżonki, Kung Ti. Władzę w jego imieniu sprawowała babka Xi. W tym czasie trwała już wojna z Mongołami, którzy w 1276 r. zajęli prawie całe państwo. Kung Ti wraz z rodziną został wzięty do niewoli i pozbawiony tronu. Zmarł w 1323 r. W VI.1276 r., w Fuczou, cesarzem obwołano jego brata Tuan Tsunga. Władzę regencyjną w jego imieniu sprawowała matka, cesarzowa Yang-shi. Armia młodego władcy została rozbita przez Mongołów, a on sam zmarł w niewoli w wieku 11 lat w 1278 r. W V.1278 r., w Kuangtungu, cesarzem obwołano najmłodszego syna Tu Tsunga i jednej z jego żon niższej rangi Yu-shi, Ti Pinga. Władzę w imieniu tego 7-latka sprawowała cesarzowa Yang-shi. W 1279 r. ich armia i flota zostały rozbite przez Mongołów a ich państwo - zajęte. 12.III.1279 r. cesarz popełnił samobójstwo. Yang-shi jeszcze przez pewien czas bezskutecznie poszukiwała męskich członków dynastii Sung. Odebrała sobie życie w 1279 r.