WŁADCZYNIE 1-500

Yan

Była jedyną żoną cesarza An Ti (panował w latach 106-125) wybraną przez cesarzową-regentkę Deng (panującą w jego imieniu aż do 121 r.). Nie pochodziła z wpływowej politycznie rodziny i aż do śmierci cesarzowej Deng jej klan nie domagał się żadnych zaszczytów. Była bezdzietna, ale An Ti posiadał syna Szun Ti z konkubiny Li. Obawiając się o swą pozycję Yan w 115 r. doprowadziła do otrucia Li. Pod wpływem Yan cesarz pozbawił swego syna prawa do tronu i został bez dziedzica, co wywołało protesty dworzan. Gdy An Ti zmarł w 125 r., Yan mianowała cesarzem Szao Ti, krewnego swego męża. Nie znane są imiona jego rodziców ani data urodzenia. Panował od maja do grudnia 125 r., a władzę w jego imieniu sprawowała cesarzowa Yan. W grudniu 125 r. grupa eunuchów uwolniła Szun Ti i uczyniła go cesarzem (miał wtedy 11 lat). Szo Ti został zamordowany, cesarzowa Yan została zaś usunięta z dworu i zesłana do jednego z pałaców, gdzie zmarła śmiercią naturalną w 126 r.