WŁADCZYNIE 316-1

Xuan

Cesarzowa-regentka przez 41 lat rządziła państwem Qin w imieniu swego syna, Szy Huang Ti. Po osiągnięciu przez niego pełnoletności jeszcze trzy lata zabrało mu ograniczenie jej władzy. Była postrzegana jako bystry polityk. Położyła podstawy pod zjednoczenie Chin dokonane przez jej syna, który w 221 r. p.n.e. przybrał tytuł Pierwszego Cesarza.