WŁADCZYNIE 1250

Xie Qingdau

Urodziła się w 1210 r. w Tientai jako Xie Qiao. W 1224 r. weszła na dwór cesarza Li Tsunga z dynastii południowych Sung (panował w latach 1224-1264). W 1230 r. została mianowana cesarzową. W 1264 r., po śmierci Li Tsunga, została regentką w imieniu nowego cesarza, Tu Tsunga. Ten władca zmarł już w 1274 r. pozostawiwszy tron swemu synowi, Kung Ti. Cesarzowa Xie tym razem była regentką do 1276 r. Zmarła w 1283 r.