WŁADCZYNIE 1100

Xiang Qinsheng Xianshu

Urodziła się w 1045 r. w Kaifeng. Była praprawnuczką Xianga Minchonga, głównego doradcy cesarza Czen Tsunga z dynastii północnych Sung (panował w latach 997-1022). Cesarzowa Gao wybrała ją na małżonkę swego najstarszego syna, Szen Tsunga. W 1067 r. został on cesarzem Chin. Rok później przyszło na świat ich pierwsze dziecko, księżniczka Yanxi. Bardzo dojrzała na swój wiek dziewczynka zmarła już w 1079 r. Xiang nie urodziła władcy męskiego dziedzica. Zrobiła to konkubina Zhu-shi, która została matką przyszłego cesarza Cze Tsunga. Wstąpił on na tron w 1085 r., po śmierci swego ojca. Cze Tsung zmarł w 1100 r., nie pozostawiwszy dziedzica. Cesarzowa Xiang na nowego władcę wybrała jego brata, Hui Tsunga. Rządziła w jego imieniu jako regentka przez trzy miesiące w 1100 r. Cesarz do końca jej życia był jej bardzo wdzięczny. Cesarzowa Xiang zmarła w 1101 r.