WŁADCZYNIE 1200

Wiola Bułgarska

Urodziła się około 1200 r. Jej pochodzenie jest sporne. Jedni uważają ją za córkę bułgarskiego cara Kałojana lub jego syna Boriła. Inni sądza, że była nieślubnym dzieckiem jednego z carów Bułgarii. Są też tacy, którzy uważają ją za księżniczką węgierską lub zachodnioruską, ewentualnie potomkinię jakiegoś rodu bojarskiego. Około 1220 r. została żoną księcia opolsko-raciborskiego Kazimierza I. Mieli dwóch synów i dwie córki: Mieszka, Władysława, Wencesławę i Eufrozynę Opolską. Książę Kazimierz zmarł 13.V.1229 lub 1230 r. W latach 1230-1234 Wiola jako regentka sprawowała rządy w księstwie. W 1231 r. książę wrocławski Henryk Brodaty przejął kuratelę nad jej dziećmi. W 1238 r. samodzielne rządy w dzielnicy opolskiej objął jej syn Mieszko. W drugiej połowie tego samego roku księżna otrzymała od księcia wrocławskiego Henryka II Pobożnego (Henryk Brodaty zmarł w 1238 r.) ziemię kaliską, w której osiadła wraz z młodszym synem. W jego imieniu rządziła do 1243 r. Na mocy testamentu swego syna Mieszka w 1246 r. otrzymała w dożywocie grody w Cieszynie i Raciborzu. Księżna Wiola zmarła 07.IX.1251 r. Pochowano ją w Czarnowąsach.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Marcin Spórna, Piotr Wierzbicki, Słownik władców Polski, Kraków 2003.