GUBERNATORKI 1981-1990

Wilma Helen Hunley

Urodziła się 06.IX.1920 r. w Acme w prowincji Alberta. Jej rodzicami byli James Edgar Hunley i Esta May Hunley. Pierwsze lata swego życia spędziła w okręgu Delia. W 1933 r. rodzina przeprowadziła się do okręgu Rocky Mountain House. Uczęszczała do wiejskich szkół w południowej Albercie, a potem została uczennicą w Rocky Mountain House High School. Początkowo pracowała jako telefonistka w Carstairs, Acme, i Calgary. W 1941 r. zapisała się do Kanadyjskiego Kobiecego Korpusu Armii i służyła w nim w latach 1943-45. Odeszła z wojska w stopniu porucznika. Potem wróciła na farmę swej matki, aby pomagać w zarządzaniu nią przez rok. Następnie przez dziewięć lat pracowała w handlu i w agencji ubezpieczeniowej w Rocky Mountain House. W 1957 r. stała się właścicielką obu firm i otrzymała przywilej International Harvester w Rocky Mountain House do 1968 r. Była pierwszą kobietą w Ameryce Północnej, która zdobyła to stanowisko. W latach 1968-71 była właścicielką i zarządzała pracami Helen Hunley Agencies Limited, agencji ubezpieczeniowej. Angażowała się w różnego rodzaju działalność społeczną i charytatywną, szczególnie w Czerwonym Krzyżu, harcerstwie oraz w Pamiątkowej Bibliotece Publicznej Rocky Mountain House. Zajmowała także eksponowane pozycje w Klubie Badmintona Rocky Mountain House, Stowarzyszeniu Sztuk i Rzemiosł oraz Radzie Rekreacyjnej. Przez sześć lat (1960-66) była radną miejską  w Rocky Mountain House, a przez pięć lat (1966-71) - burmistrzynią tego miasta. W 1971 r. znalazła się po raz pierwszy w Zgromadzeniu Ustawodawczym Alberty. W 1975 r. wybrano ją tam po raz wtóry. W latach 1971-73 była ministrem bez teki odpowiedzialnym za Komisję Opieki Zdrowotnej Alberty. Od 1973 do 1975 r. była pierwszym Najwyższym Radcą Prawnym (zastępcą rzecznika Korony, Solicitor General) w tej prowincji. W końcu, 03.IV.1975 r., została mianowana ministrem spraw społecznych i zdrowia publicznego. W 1979 r. nie ubiegała się już o miejsce w parlamencie Alberty. W VI.1980 r. została przewodniczącą Doradczej Komisji Zdrowia Psychicznego Alberty. W 1984 r. była przewodniczącą Partii Postępowo-Konserwatywnej w tej prowincji. W okresie 22.I.1985-11.III.1991 była Gubernatorem Porucznikiem Alberty. Była na tym stanowisku przedstawicielem głowy państwa, monarchy angielskiego w prowincji. Choć Gubernator mianowany jest przez monarchę następuje to automatycznie po rekomendacji Premiera Alberty. Funkcje Gubernatora Porucznika są czysto honorowe i ceremonialne, choć teoretycznie może on wpływać na kształt polityki prowincjonalnej. Wilma Helen Hunley rezyduje obecnie w Rocky Mountain House. Zmarła 22.X.2010 r.