WŁADCZYNIE 500-750
GUBERNATORKI 2459-

Widżaja Bhattarika

Była znaną poetką i synową króla Pulikesiego II (610-642). Jej mężem był Chandraditya, brat króla Vikramadityi I (655-681). Rządziła kilka razy podczas nieobecności męża na bliżej nieznanym terytorium. Po 655 r. jej szwagier mianował ją gubernatorem bliżej nie znanego terytorium w imperium dynastii Chalukya.