WŁADCZYNIE 1-500

Weleda

Opisywana przez Tacyta i Dio Kassjusz, który twierdził, że była druidką. Brała udział w rozstrzyganiu sporów, otaczano ją szacunkiem i poważaniem. W latach 69-70 pośredniczyła w zawarciu pokoju między germańskimi powstańcami Batawami a Rzymianami. Mieszkała w wieży, w pobliżu Lippe. Przed podjęciem ważnych decyzji dotyczących plemienia pytano ją o radę. W 69 r. przepowiedziała Gajuszowi Juliuszowi Cywilisowi sukces planowanego powstania przeciwko Rzymianom. Ten w podzięce ofiarował jej zdobyty okręt rzymski. Powstanie zakończyło się klęską. W 78 r. Weleda została zabrana do Rzymu. Jej następczynią została Ganna.