WŁADCZYNIE 1-500

Wang

Była wdową po cesarzu Yuan i matką cesarza Czenga. Była bardzo potężną osobą w ówczesnej chińskiej polityce. Czeng zmarł w 8 r. p.n.e., a jego następcą został cesarz Ai, niespokrewniony z cesarzową Wang. Ten zmarł w 1 r. n.e., a cesarzowa przekazała regencję w imieniu nowego władcy Pinga w ręce swego bratanka Wanga Manga i wraz z nim sprawowała władzę. W 10 r. n.e. Wang Mang obalił Ruzi ostatniego cesarza z dynastii Han i proklamował się pierwszym cesarzem z dynastii Xing. Przesłał cesarzowej Wang nową pieczęć cesarską wraz z nominacją swego syna Wang Lina na swego następcę. Cesarzowa Wang zmarła po 10 r. n.e. Wang Mang opłakiwał ją przez trzy lata.