SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Waltraud Klasnic

Urodziła się 27.X.1945 r. w Grazu i tam też uczęszczała do szkoły podstawowej. Jej mężem jest Simon Klasnic, z którym ma 3 dzieci (Simona, Horsta i Michaelę) oraz 5 wnucząt.

1959-1963 pracowała w handlu,
1963- prowadzi wraz z mężem przedsiębiorstwo transportowe,
1970- członkini Austriackiego Ruchu Kobiet (ÖFB),
1970-1975 i 1980-1985 radna w Weinitzen,
1972-1977 przewodnicząca okręgowego ÖFB w Grazu-Okolicach,
1974-1993 krajowa przewodnicząca Austriackiej Pomocy Kobiecej w Katastrofach (Katastrophenhilfe Österr. Frauen),
1975-1996 członkini Styryjskiej Izby Przemysłowej,
1975-1977 krajowa wiceprzewodnicząca ÖFB,
1977-1990 krajowa przewodnicząca ÖFB,
1977-1981 członkini Bundesratu,
1981-1988 członkini styryjskiego Landtagu (parlamentu),
1983-1988 trzecia wiceprzewodnicząca Landtagu,
21.VI.1988-23.I.1996 członkini styryjskiego rządu - radna odpowiedzialna za gospodarkę, turystykę i komunikację (pierwsza w historii Austrii radna ds. przemysłu),
1990-1997 krajowa przewodnicząca Austriackiego Związku Przemysłowego (Österr. Wirtschaftsbundes),
X.1993-23.I.1996 wicepremier rządu styryjskiego,
1993- federalna przewodnicząca Austriackiej Pomocy Kobiecej w Katastrofach (Katastrophenhilfe Österr. Frauen),
1993-1997 wiceprzewodnicząca Austriackiego Związku Przemysłowego (Österr. Wirtschaftsbundes),
1995-1999 wiceprzewodnicząca Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP),
23.I.1996-28.X.2005 premier Styrii (jako pierwsza kobieta na takim stanowisku w historii Austrii),
09.III.1996- przewodnicząca Styryjskiej Partii Ludowej.