WICEPREMIERZY 1991-2000 
GUBERNATORKI 2002-

Walentyna Iwanowna Matwijenko

Urodziła się 07.IV.1949 r. w Szepietowce w obwodzie Chmielnickim na Ukrainie. W 1972 r. ukończyła Instytut Chemiczno-Farmaceutyczny w Leningradzie (dzisiaj Sankt Peteresburg). W 1985 r. ukończyła Akademię Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W 1991 r. ukończyła Zaawansowane Kursy dla Dyplomatów na Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Międzynarodowym Instytucie Dyplomacji ZSRR.
1972-1977 przewodnicząca departamentu, sekretarz, a potem pierwsza sekretarz komitetu komsomołu dystryktu Piotrogradzkiego w Leningradzie,
1977-1984 sekretarz, druga sekretarz, a potem pierwsza sekretarz komitetu komsomołu w Leningradzie,
1984-1986 pierwsza sekretarz komitetu Partii Komunistycznej w dystrykcie Krasnogwardiejskim w Leningradzie,
1986-1989 wiceprzewodnicząca Rady Wykonawczej Leningradzkiej Rady Deputowanych Ludowych (zajmowała się kulturą i wychowaniem),
1989-1990 przewodnicząca komisji Rady Najwyższej ZSRR (parlamentu) ds. kobiet, macierzyństwa, ochrony rodziny i dzieci,
1989-1992 posłanka do Rady Najwyższej,
1991-1992 ambasador Związku Radzieckiego w Malcie,
1992-1994 ambasador Federacji Rosyjskiej w Malcie,
1994-1995 specjalnie wyznaczony ambasador w grupie specjalnie wyznaczonych ambasadorów,
1995-1997 dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Podmiotami Federacji Rosyjskiej, Parlamentem i Organizacjami Społeczno-Politycznymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
1995-1997 członkini komisji (zarządu) Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
X.1997-24.IX.1998 ambasador Federacji Rosyjskiej w Grecji,
24.IX.1998-24.IV.2003 wicepremier ds. społecznych,
III.2000 oznajmiła o swoim postanowieniu wystartowania w wyborach na gubernatora Sankt Petersburga (jednak w ciągu miesiąca wycofała się z kampanii),
V.2002-2003 przedstawicielka Rosji w podkomisji ds. kultury i współpracy humanitarnej między Rosją a Ukrainą (była członkinią grupy roboczej ds. nowych podręczników, które miały odzwierciedlać rozwój stosunków rosyjsko-ukraińskich),
11.III.2003- specjalna przedstawicielka prezydenta w północno-zachodniej Rosji,
20-21.IX.2003 kandydatka na gubernatora Petersburga - w I turze głosowania zdobyła głosy 48,61% wyborców (aby wygrać musiałaby dostać co najmniej 50% plus jeden głos). W II turze (05.X) zmierzyła się z byłą wicegubernator Anną Markową i zwyciężyła zdobywając 63.2% głosów. Frekwencja była niska - zaledwie 11.8%. 15.X.2003 r. została zaprzysiężona na nowego gubernatora Petersburga
Jest zamężna i ma syna. Biegle włada angielskim i niemieckim.