MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Vlora Çitaku

Urodziła się 10.X.1980 r. Ukończyła lingwistykę i prawo na Uniwersytecie Prisztińskim. Należy do Demokratycznej Partii Kosowa (PDK). W trakcie wojny serbsko-kosowskiej doświadczyła losu wygnańca. Działa w polityce od 1999 r. Od 2007 r. zasiada w Zgromadzeniu Kosowa. 17.II.2008 r. była jedną z sygnatariuszek Deklaracji Niepodległości Kosowa. 08.X.2008 r. została wiceministrem spraw zagranicznych. Od 18.X.2010 do 22.II.2011 r., po odejściu z rządu Skëndera Hyseniego, pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych. 22.II.2011 r. została ministrem ds. integracji europejskiej. Pani minister jest studentką Kosowskiego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji.