GUBERNATORKI 1640
WŁADCZYNIE 1700

Wioletta Beatrycze Bawarska

Urodziła się 23.I.1673 r. w Monachium jako najmłodsze dziecko Ferdynanda Marii Wittelsbacha, elektora bawarskiego, i jego żony Henrietty Adelajdy Sabaudzkiej. 09.I.1689 r. wyszła za mąż za Ferdynanda III Medyceusza, wielkiego księcia Toskanii. Nie mieli dzieci. Ferdynand zmarł 31.X.1713 r. 12.IV.1717 r. jej teść, Wielki Książę Toskanii Cosimo III, mianował ją gubernatorką miasta-państwa Siena. Funkcję tę sprawowała do śmierci. Zmarła 30.V.1731 r. we Florencji.