CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Vilma Espín Guillois de Castro

Urodziła się w 1930 r. w Santiago de Cuba. W 1954 r. ukończyła przemysłową inżynierię chemiczną na Uniwersytecie Wschodnim w rodzinnym mieście. Później uzyskała dyplom Instytutu Technologicznego Massachusetts (MIT) w USA. Wyszła za mąż za młodszego brata Fidela Castro, Raula (dziś jest ministrem obrony i wiceprezydentem). Mieli syna i trzy córki. Vilma stała na czele Federacji Kubańskich Kobiet. W okresie 1976-18.VI.2007 r. była członkinią Rady Państwa. Zmarła 18.VI.2007 r.