WICEPREMIERZY 2001-10

Viera Petríková

Urodziła się 26.VI.1957 r. we Vranovie nad Topľou. W 1980 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Potem pracowała w terenowych organach administracji państwowej w rodzinnym mieście. W latach 1992-2009 pełniła tam funkcję sędzi sądu powiatowego. W okresie 2007-2009 była jego przewodniczącą. 27.VI.2007 r. zasiadła w Radzie Sądownictwa Republiki Słowacji, na czele której stanęła 13.XI.2007 r. W okresie 03.VII.2009-01.VII.2010 była wicepremierem i ministrem sprawiedliwości w rządzie Roberta Fico. 01.VII.2010 r. została sędzią Sądu Najwyższego.