KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Vesna Pušić

Urodziła się 25.III.1953 r. w Zagrzebiu w starej tamtejszej rodzinie. Jej matka Visnja, z domu Andjelinovic, była wykładowczynią języka angielskiego, a ojciec Eugen był znanym profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zagrzebskiego. Przez pewien czas był doradcą sekretarza generalnego ONZ. W 1968 r., jako uczennica szkoły średniej, Vesna towarzyszła mu w Finlandii na konferencji ONZ o sprawach społecznych. Pracowała tam przez miesiąc jako doręczycielka. Szkołę średnią ukończyła przed swymi rówieśnikami, co pozwoliło jej wyjechać wraz z ojcem do Chicago w USA i studiować tam przez semestr socjologię. W latach 1971-1976 studiowała filozofię i socjologię na Wydziale Filozofii w Zagrzebiu. Potem przez dwa lata pracowała w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Ljubljańskiego, gdzie badała demokrację przemysłową w 12 europejskich krajach. W latach 1975-1979 była członkinią międzynarodowej grupy badawczej IDE, która właśnie tym się zajmowała.

Od 1978 r. pracowała w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii w Zagrzebiu. Wykładała tam socjologię polityki i teorię demokracji przemysłowej. Jest autorką trzech książek uniwersyteckich: "Demokracje i dyktatury", "Władcy i menedżerowie" oraz "Demokracja przemysłowa i społeczeństwo obywatelskie". Opublikowała ponad 50 artykułów w chorwackich i międzynarodowych magazynach specjalistycznych. W 1978 r. była współinicjatorką powstania "Kobiet i społeczeństwa", pierwszej grupy feministycznej w Jugosławii po zakończeniu II. wojny światowej. Jej członkinie były krytykowane przez przedstawicieli ówczesnego komunistycznego reżimu oraz przez wiele osób publicznych. Wykładała także na Uniwersytecie Chicago, Uniwersytecie Cornell, Uniwersytecie Amerykańskim, Centrum Wilsona oraz w Międzynarodowym Forum Demokratycznym w Waszyngtonie w USA.

W latach 90. XX w. była założycielką i dyrektorką Erasmus Gilda,  pozarządowego i pozapartyjnego projektu promującego demokratyczną kulturę. Wydawała i publikowała w "Erasmusie", magazynie skupiającym się na kwestiach związanych z transformacją w krajach postkomunistycznych w byłej Jugosławii i Europie Wschodniej. W 1990 r. była jedną z współzałożycieli Chorwackiej Partii Ludowej (HNS). W IV.2000 r. stanęła na jej czele. 06.II.2005 r. partia ta utworzyła jedno ugrupowanie z Liberalnymi Demokratami o nazwie Chorwacka Partia Ludowa-Liberalni Demokraci (HNS-LD). Pani Pušić kierowała nią do IV.2008 r. Od tej pory jest jej wiceprzewodniczącą. Od 2000 r. zasiada w chorwackim Zgromadzeniu (parlamencie). W latach 2003-2004 była wiceprzewodniczącą parlamentu. W 2006 r. objęła funkcję wiceprzewodniczącej Partii Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ELDR). 27.XII.2009 r. była kandydatką HNS-LD na prezydenta Chorwacji. Pani Pušić jest agnostyczką, mężatką i matką córki Dainy. Mieszka w Zagrzebiu.