MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Vesna Arsić

2000-05.III.2004 wiceprezes Narodowego Banku Jugosławii,
2004-sekretarz stanu w serbskim Ministerstwie Finansów,
09-14.XI.2006 p.o. ministra finansów.