PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR
GUBERNATORKI 1921-1980

Walentyna Aleksiejewna Kłoczkowa (1911-1976)

W okresach 02.XII.1967-22.I.1968 i 13.VI-16.VII.1971 była p.o. przewodniczącej prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W obydwu przypadkach dzieliła tę funkcję z mężczyzną. Urząd ten równał się pozycji głowy danej republiki radzieckiej, ale władza należała do pierwszego sekretarza Partii Komunistycznej.