SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Uyunqimg

Urodziła się w 1942 r. w mongolskiej grupie etnicznej w Beipiao w prowincji Liaoning. W 1966 r. została członkinią Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W latach 1958-1960 uczyła się w średniej zawodowej szkole naukowo-technicznej w Mongolii Wewnętrznej. W latach 1960-1964 zdobywała wykształcenie uniwersyteckie w szkole partyjnej w Komitecie KPCh w Mongolii Wewnętrznej. Od 1964 r. do 1968 r. była nauczycielką w szkole partyjnej w Komitecie Miejskim KPCh w Baotou  w Mongolii Wewnętrznej. Potem pracowała jako zastępczyni redaktora i wiceszefowa sekcji wydawniczej "Baotou Daily" (1969-1979), urzędniczka w Miejskiej Komisji ds. Gospodarczych i Handlowych w Baotou (1979-1980), wiceszefowa urzędu Departamentu Organizacji w Miejskim Komitecie KPCh w Baotou (1980-1983) oraz członkini stałej komisji i kierowniczka Departamentu Reklamy w Miejskim Komitecie KPCh w Baotou (1983-1984). W latach 1984-1988 była dyrektorem i sekretarzem Najważniejszej Grupy Członków Partii oraz Autonomicznej Regionalnej Federacji Kobiet. W latach 1988-1994 stała na czele Departamentu Reklamy (od 1989 do 1994 r. była członkinią stałego komitetu) w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna. W okresie 1994-2000 była wicesekretarzem tamtejszego Regionalnego Autonomicznego Komitetu KPCh. 23.VIII.2000 r. została pierwszą zastępczynią szefa rządu w rządzie regionalnym Mongolii Wewnętrznej. Tego samego dnia objęła także obowiązki tego ostatniego. Pełniła je do 23.II.2001 r., kiedy to sama została szefową rządu. Funkcję tę sprawowała do 03.IV.2003 r. W 2001 r. jej zastępczynią została inna kobieta, Niu Yuru. Uyunqimg była zastępczynią członka 14-go i 15-go Komitetu Centralnego KPCh, a potem weszła w skład 16-go KC KPCh. Od 17.III.2003 r. jest wiceprzewodniczącą stałego komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.