WŁADCZYNIE 1000-1100

Uta I von Kirchberg

W latach 1002-1025 kierowała benedyktyńskim klasztorem żeńskim w Niedermünster in Regensburgu. Opatki ważnych klasztorów żeńskich, których kierownictwo było zastrzeżone dla pań z domu panującego, znaczną rolę polityczną. Za jej rządów klasztor został bezpośrednio podporządkowany królowi Niemiec.