KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

Uta Ranke-Heinemann

Uta Johanna Ingrid Ranke-Heinemann urodziła się 02.X.1927 r. w Essen. Jej ojciec, doktor prawa, Gustav Heinemann, był w latach 1969-74 prezydentem Niemiec. W 1954 r. wyszła za mąż za Edminda Rankego; obecnie jest matką 2 dorosłych synów Johannesa i Andreasa. Po ukończeniu w roku 1947 gimnazjum i zdaniu z wyróżnieniem matury, studiowała do 1953 r. teologię ewangelicką w Oxfordzie, Bonn, Bazylei i Montpellier. W roku 1953 przeszła na katolicyzm, studiując odtąd teologię katolicką w Monachium. W 1954 r. uzyskała doktorat i jako pierwsza kobieta na świecie habilitowała się w 1969 r. z teologii katolickiej. Od 1955 r. pracowała jako docent najpierw w Arcybiskupim Seminarium Katechetycznym w Bonn, od 1965 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Neuss/Rheinland. Jako pierwsza i jedyna kobieta otrzymała w 1970 r. profesurę i katedrę teologii katolickiej na uniwersytecie w Duisburgu. Od 1985 r. wykładała Nowy Testament i  Starożytną Historię Kościoła. Od lat 70-ych angażowała się na rzecz  rozwoju państw Trzeciego Świata i pomocy humanitarnej. Jeździła do Wietnamu Północnego, Indii, Kambodży i Moskwy.  Na początku lat 80-ych opowiedziała się za całkowitą likwidacją broni atomowej. W wyborach do Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii w 1985 r. była główną kandydatką "Listy pokojowej", która zdobyła tylko 0,7 % głosów. Za krytykę Kościoła i interpretowanie dziewiczego poczęcia Marii wyłącznie z teologicznego, a nie z biologicznego punktu widzenia, została pozbawiona katedry 19.VI.1987 r. Pod koniec tego samego roku na tej samej uczelni objęła niezależną od Kościoła Katedrę Historii Religii. W mediach inicjowała wiele kontrowersyjnych dyskusji. Była przeciwna "pesymizmowi seksualnemu" i ostro krytykowała Kościół, który nie tolerował małżeństw mieszanych. Weszła w ostry konflikt z zakonem dominikanów poprzez krytykę pism Alberta Wielkiego pt. "Wróg kobiet i antysemita". Najbardziej znana jest z tego, że zaprzeczyła dziewiczemu poczęciu Marii. Jest autorką wielu publikacji i książek. Najbardziej znane to "Nie i amen" oraz "Eunuchy do raju". W wyborach prezydenckich z  23.V.1999 r. była kandydatką postkomunistycznej Partii Demokratycznego Socjalizmu (PDS). W Niemczech prezydenta wybiera liczące 1338 osób Zgromadzenie Federalne, w którego skład wchodzą wszyscy (czyli 669) deputowani Bundestagu i tyluż przedstawicieli landów. Uta Ranke-Heinemann zajęła wtedy 3 miejsce z 62 głosami. Wybory te wygrał socjaldemokrata Johannes Rau. Pani Ranke-Heinemann jest ciotką jego żony. Matka jej męża jest siostrą matki prymasa Polski Józefa Glempa.