PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Uta Barbara Pühringer

Urodziła się 27.IV.1943 r. w Linzu. Z wykształcenia jest nauczycielką. W latach 1962-1973 uczyła w szkole ludowej, a w latach 1973-1975 w szkole specjalnej. Od 1990 r. do 1994 r. była radną miejską w Linzu. W Landtagu (parlamencie) Górnej Austrii zasiadała w okresie 1996-1997. Od 1994 r. stoi na czele Centralnej Komisji Nauczycieli Krajowych przy APS (Obowiązkowych Szkołach Ogólnokształcących) Górnej Austrii. Od 1985 r. kieruje Chrześcijańskim Związkiem Nauczycielskim Górnej Austrii. Jest także przewodniczącą krajowej dyrekcji szkolnej nauczycieli szkół obowiązkowych w Związku Zawodowym Służb Publicznych w Górnej Austrii. Od 03.XI.1997 r. jest członkinią federalnej Rady Związkowej (Bundesratu) z ramienia Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). W okresie 1.I.-30.VI.2002 r. była przewodnicząca Rady Związkowej (izby wyższej parlamentu federalnego).