WŁADCZYNIE 1150

Urraka López de Haro y Ruiz de Castro

Urodziła się w 1170 r. Była córką hrabiego Lope Díaza I de Haro, pana de Vizcaya, i Aldonzy Rodríguez de Castro. W 1185 lub 1187 r. została żoną króla Galicji i Leónu Ferdynanda II. Mieli dwoje dzieci: García Fernández de León (urodzonego jeszcze przed małżeństwem rodziców około 1180 r., a który zmarł w 1184 r.) i Sancho Fernándeza de León (1188-1220). Ferdynand II zmarł (22?).I.1188 r. Urraka rozpoczęła walkę o trony Galicji i Leónu dla swego syna. Jej przeciwnikiem był pasierb, Alfons IX. Zdołał on odeprzeć wojska wspierającego jej roszczenia króla Kastylii Alfonsa VIII. Po przegranej królowa-wdowa przywdziała habit zakonny i została pierwszą przeoryszą klasztoru cysterek w Cañas w La Rioja. Tam też została pochowana po swej śmierci w 1262 r.