WŁADCZYNIE 1-500

Ulpia Seweryna

Przypuszczalnie była córką Ulpiusza Krynitusa, wysokiego wojskowego w armii cesarza Waleriana. Krynitus chełpił się pochodzeniem z rodu cesarza Trajana. Była żoną cesarza rzymskiego Aureliana, który panował w latach 272-275. Mieli córkę. Otrzymała tytuł Augusty (jesienią 274 r.) oraz Matki obozów legionowych, senatu i ojczyzny. Uczestniczyła w wyprawach militarnych męża i była szanowana przez wojsko. Ulpia Seweryna prawdopodobnie rządziła samodzielnie Imperium Rzymskim w okresie III-IX.275 r. po śmierci męża do wyboru na tron cesarza Tacyta. Data jej śmierci jest nieznana.

Źródła:

1. Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzowych Rzymu, Warszawa 1998.