WICEPREMIERZY 2001-10

Uktomhan Awazowna Abdullajewa

Urodziła się 01.II.1949 r. w Karasuu w prowincji Osz. W 1970 r. ukończyła ekonomię na Kirgiskim Uniwersytecie Państwowym. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako główna inspektor ds. budżetowych w departamencie finansowym w prowincji Osz. Doszła do stanowiska wicedyrektora tej placówki. W IV.1994 r. została wiceminister finansów, a XII.1996 r. - pierwszą wiceminister finansów. W okresie I.1999-I.2001 była pierwszą wiceminister pracy i opieki społecznej. Od I.2001 do 06.II.2007 r. pełniła funkcję wiceministra pracy i opieki społecznej. W okresie 06.II.2007-10.I.2009 piastowała stanowisko ministra pracy i opieki społecznej. 10.I.2009 r. została wicepremierem Kirgistanu. Funkcję tę pełniła do 22.X.2009 r. 14.VII.2010 r. prezydent Roza Otunbajewa mianowała ją wicepremierem ds. społecznych. Była nim do 20.XII.2010 r. Pani Abdullajewa jest mężatką i matką dwóch synów.