KOBIETY-PREMIERZY 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WICEPREMIERZY 1991-2000

Tuya Nyam-Osoriyon

Urodziła się w 1958 r. Studiowała dziennikarstwo międzynarodowe w Instytucie Spraw Zagranicznych w Moskwie. W latach 1984-85 była studentką kultury  i cywilizacji francuskiej na Sorbonie w Paryżu. Na uniwersytecie w Leeds (Anglia) uzyskała stopień magisterski z "teorii demokracji". Potem była redaktorem sekcji zagranicznej Radia Mongolia. W latach 1996-98 przewodziła Departamentowi Wspólnej Polityki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez dwa lata, od 09.XII.1998 r. do 26.VII.2000 r., była ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem (nr 2 w rządzie) Mongolii. 22.VII.1999 r. została tymczasowym premierem, po tym, gdy jej poprzednik Janlaviyn Narantsatsralt podał się do dymisji. Funkcję tę sprawowała do 30.VII, kiedy to parlament wybrał na szefa rządu Rinchinnyamyna Amarjargala. Jest członkinią Mongolskiej Partii Narodowo-Demokratycznej. Zasiada w jej Narodowej Radzie Konsultatywnej. W latach 2002-2003 była członkinią amerykańskiego Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji.