MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
WICEPREMIERZY 1920-90 
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Tuwakbibi Amagldijewa

1988-1990 minister spraw zagranicznych Turkmenistanu,
1988-1993 wicepremier.