WICEPREMIERZY 2001-10 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Tsai Ing-wen

Urodziła się 31.VIII.1956 r. w Tajpej. Jest niezamężna. Należy do Demokratycznej Partii Postępowej.

Wykształcenie:

1978 licencjat na Tajwańskim Uniwersytecie Państwowym,
1980 magisterium z ekonomii na Uniwersytecie Cornell w USA,
1984 doktorat w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Politycznych w Wielkiej Brytanii.

Kariera zawodowa i polityczna:

1984-1990 asystent na Państwowym Uniwersytecie Chengchi,
1990-1991 profesor na Państwowym Uniwersytecie Chengchi,
1991-1993 profesor w Szkole Prawa na Uniwersytecie Soochow,
1992-2000 doradczyni ds. Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych w Ministerstwie Spraw Gospodarczych,
1993-2000 wykładowczyni w Instytucie Handlu Międzynarodowego na Państwowym Uniwersytecie Chengchi,
1993-2000 członkini Międzynarodowej Komisji Handlowej,
1994-1995 członkini grupy badawczo-projektowej ds. statutu relacji rządowych z Hongkongiem i Makao,
1994-1998 członkini komitetu doradczego w Radzie ds. Kontynentalnych (Chin) w Yuan Wykonawczym,
1995-1998 członkini komisji ds. sprawiedliwego handlu w Yuan Wykonawczym,
1997-1999 członkini komitetu doradczego w Komisji ds. Prawa Autorskiego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
1999-2000 główna doradczyni w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego,
2000-
2004 przewodnicząca Rady ds. Kontynentalnych (Chin) w randze ministra,
01.II.2005- członkini Yuan Ustawodawczego,
25.I.2006-21.V.2007 wicepremier Tajwanu i minister ds. ochrony konsumentów,
21.V.2008- przewodnicząca Demokratycznej Partii Postępowej.