WŁADCZYNIE 1-500

Trúng Trac i Trúng Nhi

Były przywódczyniami antychińskiego powstania. Bezpośrednią przyczyną rebelii było zgładzenia z rozkazu Su Dinga, namiestnika China, notabla z Chau Dien Thi Sacha, męża Trung Trac. Ta, pragnąc pomścić męża, wraz z swą młodszą siostrą Trung Nhi zgromadziła u swego boku liczną arystokrację rodową, niezadowoloną z narzuconego jej zwierzchnictwa. W marcu 40 r. n.e. Trung Trac zainicjowała wystąpienie w rejonie rzeki Hat. Jego centrum stał się okręg Me Linh, zarządzany przez ojca sióstr. W krótkim czasie powstańcy skoncentrowali znaczne siły, zajęli okręg Lien Lau i zlikwidowali chińskie panowanie w Giao Chi. Walki objęły również Cuu Chan, Nhat Nam i Hop Pho. Jeszcze tego samego roku wszystkie ziemie gubernatorstwa Giao Chi zostały wyzwolone, a Trung Trac ogłosiła się panującą (Trung vuong). Powstanie zostało stłumione przez armię chińską w 43 r. n.e., a obie przywódczynie popełniły samobójstwo, topiąc się w rzece Hat Giang.