WŁADCZYNIE 1350

Tomaida Komnene Angelina Orsini

Była córką Jana II Orsiniego, despoty Epiru i hrabiego Kefalinii, oraz Anny Paleologiny. Przed 1349 r. poślubiła Symeona Uroša Paleologa, syna króla Serbii Stefana III. Ich dziećmi byli: Jan Uroš, Stefan Uroš i Maria Angelina Dukaina Paleologina. Nicefor II Orsini, brat Tomaidy, zmarł w 1359 r. Po jego śmierci Tesalia przypadła Tomaidzie i jej mężowi. Został on władcą Tesalii na mocy "de jure uxoris". Data śmierci Tomaidy nie jest znana.