WICEPREMIERZY 2001-10 

Toktobubu Dżekszenowna Ajtikjewa

Urodziła się 23.IX.1951 r.

1968-1974 studentka fizyki na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym,
1974-1975 instruktor w Instytucie Politechnicznym we Frunze (Kirgistan),
1976-1981 aspirantka na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym,
1981-1986 starszy instruktor w Instytucie Politechnicznym we Frunze (Kirgistan),
1986-1995 docent, szefowa wydziału na Kirgiskim Uniwersytecie Państwowym,
1999-2002 wiceprzewodnicząca departamentu społecznego w administracji prezydenta Kirgistanu i sekretarz stanu ds. edukacyjnego programu "Kadry XXI wieku",
15.VI.2002-XI.2004 szefowa Korporacji Państwowej Telewizji i Radia,
XI.2004-30.III.2005 wicepremier Kirgistanu ds. społecznych.

Pani Ajtikjewa jest mężatką i matką 3 dzieci.