WŁADCZYNIE 750-1000

Toda Aznárez

Urodziła się ok. 885 r. jako córka Aznara Sáncheza, pana na Larraun, i Onecy Fortúnez, córki króla Pampeluny Fortúna Garcésa. Wyszła za mąż za króla Nawarry, Sancho I Garcesa. W momencie zawierania tego związku był on już bardzo posunięty w latach. Mieli jednego syna, Garcię I,  i siedem córek: Urracę, Onecę (przyszłą żonę króla Leónu Alfonsa IV Mnicha i regentkę tego królestwa w latach 926-931), Amulinę, Sanchę, Velasquitę (Belasquitę), Munię (Muñę) i Orbitę. Garcia I wstąpił na tron Nawarry w 925 r. po śmierci swego ojca. W okresie jego małoletniości władzę sprawowali stryj Jimeno (jako król-regent do swej śmierci w 931 r.) i królowa-matka Toda (do 934 r.). Ta ostatnia była znana jako energiczna dyplomatka. Zmarła po 970 r.