GUBERNATORKI 1996-1999

Teresa Piotrowska

Urodziła się 05.II.1955 r. w Tczewie. W Tczewie ukończyła Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej – Curie. Następnie studiowała na Akademii Teologii Katolickiej, zdobywając wykształcenie historyczne i teologiczne. Po studiach zamieszkała w Bydgoszczy. W 1980r. rozpoczęła pracę w Stowarzyszeniu PAX oraz w „Słowie Powszechnym”. Pracowała także jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 30 i Szkole Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy. W latach 90. XX w. należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.  W 1994 roku została wybrana do Rady Miasta Bydgoszczy z listy prawicowego „Przymierza dla Bydgoszczy”, a po powołaniu Henryka Sapalskiego na urząd Prezydenta Miasta, została wybrana do Zarządu Miasta - gdzie zajmowała się m.in. sprawami oświaty i pomocy społecznej. W 1998 roku otrzymała nominację na stanowisko Wojewody Bydgoskiego i funkcję tą pełniła do 01.I.1999 r., czyli do czasu utworzenia województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 1999 roku Premier Jerzy Buzek powołał ją na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych - funkcję sprawowała do czasu wyborów parlamentarnych w 2001 r. Od 2001 r. zasiada w Sejmie z ramienia Platformy Obywatelskiej (PO). W 2006 r. kandydowała z ramienia PO na urząd prezydenta Bydgoszczy. Uzyskała trzeci wynik (18,56% poparcia - 20.617 głosów). Od 1982 r. jej mężem jest Zbigniew Piotrowski. Mają syna Dominika.