MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Teresa Krystyna Lubińska

Urodzona 17 września 1952 roku. Na piątkach ukończyła liceum w Wałczu i zaczęła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. W 1980 roku zrobiła doktorat, a w 1992 roku uzyskała habilitację. Pisała o "Kształtowaniu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa". W latach 1996 - 2002 była dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1996 r. weszła do rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego, później wchłoniętego przez Pekao SA. W 2000 roku mocno zaangażowała się w prace uniwersyteckiego zespołu badawczego "Integracja", który szukał rozwiązań problemów zachodniopomorskiej gospodarki. Zespół opracował program restrukturyzacji upadającej Stoczni Szczecińskiej. W 2001 r. bez powodzenia startowała do Sejmu z listy Unii Wolności. W 2002 r. bez sukcesu kandydowała na stanowisko prezydenta Szczecina pod hasłem "Politykom dziękujemy". Do lipca 2002 r. była członkiem władz regionalnych Unii Wolności. Obecnie jest Radną Rady Miasta Szczecina i Przewodnicząca niezależnego klubu radnych "Od Nowa" Teresy Lubińskiej. W październiku 2004 roku ówczesny minister finansów Mirosław Gronicki powołał Lubińską na doradcę do swej rady makroekonomicznej. Od 31.X.2005 r. do 07.I.2006 r. była ministrem finansów. Zastapiła ją na tym stanowisku Zyta Gilowska. Od tego czasu do 26.XI.2007 r. była sekretarz stanu w Kancelarii Premiera odpowiedzialną za budżet zadaniowy. W 2006 r. ponownie bez powodzenia ubiegała się o prezydenturę Szczecina. Zajęła wtedy trzecie miejsce z 31 211 głosów (22,89%). Zdobyła jednocześnie miejsce w radzie miejskiej, z którego zrezygnowała wkrótce po ogłoszeniu wyników. W X.2008 r. odeszła z Prawa i Sprawiedliwości. Autorka ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki monetarnej oraz informatyki. Ostatnio ukazała się monografia jej autorstwa wydana przez wydawnictwo Difin pod tytułem Budżet państwa i samorządu: decentralizacja i oświata. Jest żoną znanego genetyka prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej. Ma dwóch synów i wnuka.