WŁADCZYNIE 750-1000

Teresa Ansúrez

Była córką hrabiego Monzón, Asura Fernándeza. Wyszła za mąż za króla Leónu Sancho I Otyłego. Po jego śmierci w 966 r. wstąpiła do zakonu. Rządy regencyjne przejęła z rąk szwagierki, Elviry Ramírez, gdy wojska Leónu zostały pokonane przez Arabów pod Gormaz. Rządziła w latach 975-980 w imieniu syna Ramiro III. Od 977 r. byli ustawicznie atakowani przez Al-Mansura. W 981 r. wybuchło powstanie pod przywództwem Bermudo II Podagryka, które zakończyło się bitwą pod Monterosso w 982 r. i podziałem kraju. W jego wyniku Ramiro III był już tylko władcą Leónu. Jednak nadal dochodziło do sporów między władcami i Ramiro III zmarł w 985 r., prawdopodobnie zamordowany. Wtedy królowa Teresa zaczęła bronić praw swojego wnuka do tronu. Wszystko to zakończył kolejny najazd Al-Mansura. Królowa Teresa wycofała się do klasztoru w San Pelayo de Oviedo i zmarła po 997 r.