WŁADCZYNIE 750-1000

Teofano

Urodziła się jako Anastaso w rodzinie szynkarza. W 956 r. wyszła za mąż za przyszłego cesarza Bizancjum Romana II i przybrała imię Teofano. Roman panował w okresie 10.XI.959-15.III.963. Był władcą słabym, pozostającym pod silnym wpływem żony oraz eunucha Józefa Brigasa. Dała mu dwóch synów: Bazylego i Konstantyna. Cesarz Roman zmarł 15.III.963 r. otruty prawdopodobnie przez żonę. Na tron wstąpili jego synowie jako Bazyli II i Konstantyn VIII, ale prawdziwa władza spoczywała w rękach Teofano i Brigasa. Ta pierwsza porozumiała się z generałem Niceforem Fokasem, który udzielił jej wsparcia militarnego, został potem jej mężem i uzyskał koronę (14.VIII.963–10.XII.969). Współpanował formalnie z oboma synami Teofano. W kilka lat później Teofano zdradziła męża i przygotowała zamach. Nicefor został zamordowany w nocy z 10 na 11.XII.969 r. Nowym cesarzem został faworyt Teofano i siostrzeniec zmarłego, Jan I Tzimiskes. Wkrótce zmuszony on został do odprawienia Teofano i publicznej pokuty. Cesarzowa nigdy nie odzyskała swej pozycji.